Marc Derksen

+31 (0)6 51 139 956

marcderksen@dpstrat.nl

Schubertplein 8

2807 HX Gouda

Zelfstandig consultant voor strategische advies en managementoplossingen. Gespecialiseerd in Visie, Strategie en Fusies & Overnames.

Als onafhankelijk adviseur ondersteun ik, Marc Derksen, ondernemingen bij het creëren van perspectief en het nemen van strategische beslissingen. Onder de naam DPStrat zet ik ruim 14 jaar ervaring in, ten behoeve van: visievorming, ontwerpen groeistrategie, bepalen marktpositie, business planning, internationalisering, allianties en post merger integratie.

Aan de hand van een onafhankelijke analyse van de interne organisatie en marktontwikkelingen worden de visie en strategische uitgangspunten herijkt of aangescherpt. Naast advies legt DPStrat zich toe op de begeleiding bij de uitvoering van de strategie. Daarbij wordt altijd gewerkt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

DPStrat combineert strategisch denken met een hands-on mentaliteit!

  • Focus: Visie - Groei - Verandering
  • Werkwijze: Advies - Uitwerking - Resultaat
  • Kernsectoren: Industrie/Industrial Services – Life Sciences/Food & Agri - Maritiem & Offshore

DPStrat handelt op basis van algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 60974273. De betreffende toepasselijke voorwaarden zijn hier te raadplegen.